آخرین سمت :

مشخصات فردی

نام : وحید
نام میانی : ندارد
نام خانوادگی : امین زاده
عنوان : ندارد
تاریخ تولد :
نام پدر :
مشخصات تماس
محل کار 1 : نشانی
تلفن :
محل کار 2 : نشانی
تلفن :
فکس :
کدپستی :
صندوق پستی :
وب سایت : ندارد
پست الکترونیکی :
وضعیت تحصیلی
دانشگاه مربوطه : دانشگاه علوم پزشکی گیلان
آخرین مدرک علمی : سایر
مرتبه علمی : استادیار
هیئت علمی
گروه آموزشی :
آشنایی با زبان های خارجی :
بیوگرافی
دوره ها
دعوت های خاص
سابقه تدریس
وضعیت استخدامی
فرصتهای مطالعاتی
اختراعات
اکتشافات
سوابق اجرایی
تشکل های علمی و صنفی
جوایز / نشان های علمی
سایر اطلاعات